CHÀO MỪNG BẠN TỚI WEBSITE CÔNG TY THANH HƯƠNG
Bảng báo giá
 vv_ngocanh
KÍCH THƯỚC BÁNH TRÒN BÁNH CHỮ NHẬT
20 cm 420.000 VND 450 000 VND
25 cm 550.000 VND 650.000 VND
30 cm 670.000 VND 790.000 VND
35 cm 1.100.000 VND 1.250.000 VND
40 cm 1.400.000 VND 1.600.000 VND
45 cm 1.700.000 VND 1.900.000 VND
50 cm 3.100.000 VND 3.200.000 VND
55 cm 4.300.000 VND 4.550.000 VND
60 cm 5.900.000 VND 6.100.000 VND